Vgradnja

VGRADNJA PARNE ZAPORE IZOFOL

1. NAČELO:

Parna zapora mora biti topla. To pomeni, da mora biti vgrajena ma toplotni strani izolatorja ali stene, da na njej ne pride do kondenzacije zračne pare. Parna zapora nikoli ne sme biti vgrajena na hladni, zunanji steni gradbenega elementa, saj bo para v tem primeru na foliji kondenzirala.

2. NAČELO:

Parna zapora mora biti sklenjena. Šibka mesta pri vgradnji so vsi preboji (pri dimnikih, zračnikih, antenah, oknih, vodnikih električnih napeljav) ter prelomni in zaključki (stena / strop, vogali sten, stena / pod itd.)

Parno zaporo delamo v dolžini 50m, 100m, 300m oziroma v površini 50m2, 100m2, 300m2.

Če potrebujemo večjo širino, dve ali več izolacijskih folij IZOFOL zlepimo skupaj. Osnovne tehnične lastnosti IZOFOL folijo ohranimo, če za lepljenje uporabimo samolepilne ALU trakove.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close